(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang (chủ đầu tư) đang thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, giai đoạn II - Khối Nhi 200 giường. Tổng kinh phí 363,022 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Tỉnh.

Theo đó, Dự án đang đấu thầu rộng rãi, qua mạng Gói thầu số 12 Thi công xây lắp hạng mục Tháo dỡ hiện trạng và thi công các hạng mục xây lắp + thử tĩnh (dự toán 213,179 tỷ đồng), dự kiến mở thầu ngày 21/12/2021.

Bước sang quý II/2022, Chủ đầu tư sẽ hoàn tất chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Thi công các hệ thống kỹ thuật công trình + PCCC + Khí y tế + RO + Bệnh phẩm (dự toán 111,785 tỷ đồng) và Gói thầu Thí nghiệm đối chứng.

Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành vào năm 2024.