• 363 tỷ đồng đầu tư Dự án Bệnh viện Sản - Nhi An Giang giai đoạn II

    06/12/2021 08:30

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang (chủ đầu tư) đang thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, giai đoạn II - Khối Nhi 200 giường. Tổng kinh phí 363,022 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Tỉnh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư