348 tỷ đồng xây dựng 2 đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông nút giao Mai Dịch (Hà Nội)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 6/1/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Thăng Long thuộc vành đai 3 TP. Hà Nội, sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản.
Cầu cạn đoạn Mai Dịch – Thăng Long thuộc vành đai 3 TP. Hà Nội. Ảnh: NLĐ
Cầu cạn đoạn Mai Dịch – Thăng Long thuộc vành đai 3 TP. Hà Nội. Ảnh: NLĐ

Theo đó, bổ sung hạng mục “Xây dựng 2 đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông nút giao Mai Dịch” với tổng mức đầu tư dự kiến là 348,456 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay JICA 291,703 tỷ đồng để thanh toán chi phí xây dựng, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công, dự phòng phần vốn ODA. Vốn đối ứng 56,753 tỷ đồng, để thanh toán thuế VAT, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn trong nước, lãi vay trong quá trình xây dựng và chi phí khác, dự phòng phần vốn đối ứng.

Cơ chế tài chính trong nước đối với vốn vay JICA và vốn đối ứng là ngân sách nhà nước cấp phát 100%.

Thời gian thực hiện Dự án và hạng mục bổ sung từ năm 2013 – 2024.

Bộ GTVT, căn cứ Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án của Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật hiện hành, thực hiện hiện điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án và điều chỉnh hợp đồng tư vấn, xây dựng theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về những thông tin, số liệu báo cáo. Đồng thời, chỉ đạo việc sử dụng vốn dư theo đúng quy định về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, bảo đảm hoàn thành Dự án theo đúng thời gian được phê duyệt.

Chuyên đề