(BĐT) - Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hiện có tới 28 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân được đánh giá là đáp ứng yêu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CP Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt (VIRASIMEX).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đáng lưu ý, trong số 28 nhà đầu tư này, có 13 nhà đầu tư là tổ chức như: Công ty CP 216, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải; Công ty CP Xây dựng số 3; Công ty TNHH Trường Thịnh; Công ty TNHH MTV Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc; Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nguyệt Ánh 2; Công ty CP Đầu tư phát triển và xây lắp Thủ đô…

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hiện nắm giữ gần 1,6 triệu cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (chiếm 51,13% vốn điều lệ). Giá khởi điểm là 17.200 đồng/cổ phần, tương ứng giá khởi điểm trọn lô là 27,475 tỷ đồng. Dự kiến, thời gian đấu giá là 9 giờ 15 phút ngày 19/7 tới, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tính đến ngày 31/12/2016, Công ty CP Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt có tổng tài sản là 184,354 tỷ đồng. Nợ phải trả là 150,217 tỷ đồng, tuy nhiên, vay và nợ thuê tài chính chỉ chiếm tỷ trọng khá nhỏ, 17,37 tỷ đồng. Doanh thu năm 2015 đạt 209,683 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,326 tỷ đồng.