(BĐT) - Theo Báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước năm 2018 vừa được Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, có 21 doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước mất an toàn về tài chính, bao gồm 8 đơn vị do các bộ, ngành quản lý và 13 đơn vị do các địa phương quản lý.
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp là 1 trong 8 DN được đánh giá mất an toàn về tài chính. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp là 1 trong 8 DN được đánh giá mất an toàn về tài chính. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Báo cáo, trong số 143 DN 100% vốn nhà nước do các bộ, ngành quản lý, có 52 DN được chủ sở hữu đánh giá an toàn về tài chính; 8 DN được đánh giá là mất an toàn về tài chính; 5 DN được đánh giá là có dấu hiệu mất an toàn về tài chính; các DN còn lại chưa được chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá.

Cụ thể, 8 DN được đánh giá mất an toàn về tài chính là: Tổng công ty 15; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Lao động - Xã hội; Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sách báo Việt Nam; Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể dục thể thao.

Trong số 352 DN 100% vốn nhà nước do địa phương quản lý, có 13 DN được đánh giá là mất an toàn về tài chính; 6 DN được đánh giá có dấu hiệu mất an toàn về tài chính và các DN còn lại chưa được chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá.