(BĐT) - Học viện Tài chính vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Học viện Tài chính - đầu tư xây dựng khối giảng đường A và B.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án sử dụng ngân sách nhà nước, với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, do Học viện Tài chính làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.

Kế hoạch được phê duyệt gồm 11 gói thầu, có thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu bắt đầu từ quý III/2020 đến muộn nhất là vào quý III/2021.

Hiện tại, gói xây lắp chính của Dự án là Gói thầu Thi công xây dựng; cung cấp và lắp đặt thiết bị (giá gói thầu 183,697 tỷ đồng) đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng 900 ngày. Gói thầu có thời gian đóng/mở thầu vào ngày 30/10/2020.