(BĐT) - Liên danh Tổng công ty CP Tái bảo hiểm PVI và Công ty CP Môi giới bảo hiểm CIMEICO vừa thông báo 2 nhà thầu trúng Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho tài sản, hàng hóa và trách nhiệm của bên thứ ba của PV OIL từ năm 2016 đến năm 2020.

Trong đó, nhà thầu trúng thầu Phần I của Gói thầu (Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 5) là AXA Corporation Solutions Assurance (AXA) với giá trúng thầu là 109,232 tỷ đồng. Nhà thầu trúng thầu Phần II của Gói thầu (Bảo hiểm thiệt hại tài sản, hàng hóa trong quá trình lưu trữ và trách nhiệm đối với bên thứ ba) là Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd (ACR) với giá trúng thầu là 150,32 tỷ đồng.

Gói thầu nêu trên có giá hơn 262,316 tỷ đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Tổng giá trúng thầu của hai nhà thầu là gần 259,553 tỷ đồng. Các gói thầu trên đều áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh với thời gian thực hiện là 5 năm.

AXA Corporation Solutions Assurance có trụ sở chính tại Pháp, có mạng lưới rộng khắp 150 quốc gia.

Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd (ACR) có trụ sở chính tại Singapore, đến năm 2012, Công ty này chính thức đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam.