2 doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ quặng chì - kẽm tại Tuyên Quang

(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là quặng chì - kẽm khu vực Lũng Mơ - Đồng Chang, xã Tân Tiến; quặng chì - kẽm khu vực Sơn Đô, xã Xuân Vân. 2 mỏ quặng này nằm ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Yên Sơn trúng đấu giá mỏ quặng chì - kẽm khu vực Lũng Mơ với giá trúng đấu giá là 2,4%. Công ty CP Lương Gia trúng đấu giá mỏ quặng chì - kẽm khu vực Sơn Đô với giá trúng đấu giá 4,4%. 

Chuyên đề

Kết nối đầu tư