(BĐT) - Công ty Yến sào Khánh Hòa sẽ bán đấu giá toàn bộ 536.842 cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Du Lịch Thắng Lợi (tương đương 1,89%) với giá khởi điểm là 16.600 đồng/CP.

Công ty CP Du lịch Thắng Lợi có vốn điều lệ 283 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn; dịch vụ ăn uống. Năm 2017, doanh thu của Công ty đạt 415 tỷ đồng, tăng 6,56% so với 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 tỷ đồng, gần như không đổi so với năm 2016.

Tại thời điểm 30/9/2017, 82,23% cổ phần của Du lịch Thắng Lợi do Công ty CP Du lịch Thành Thành Công nắm giữ; ông Đặng Văn Thành nắm giữ 5,78% và 2 người con của ông nắm giữ 6,16%.