(BĐT) - Theo UBND tỉnh Yên Bái, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2021 của Tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao (không bao gồm vốn dự phòng ngân sách trung ương và các nguồn kéo dài) là 2.707.827 triệu đồng. Hết tháng 8/2021 theo số liệu của Bộ Tài chính, Yên Bái đã giải ngân đạt 44,3% kế hoạch, xếp thứ 15/63 địa phương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, dự kiến hết ngày 30/9/2021, Yên Bái sẽ giải ngân đạt 65% kế hoạch được giao. UBND tỉnh Yên Bái đề xuất bổ sung kế hoạch năm 2021 vốn ngân sách trung ương trong nước cho Tỉnh từ số vốn điều chỉnh giảm của các bộ, ngành, địa phương khác không có khả năng giải ngân trong năm 2021 khoảng 300 tỷ đồng. Như vậy, Yên Bái sẽ có thêm nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm trong kế hoạch 2021 - 2025. Tỉnh cam kết giải ngân hết số vốn được bổ sung trong năm 2021.