Đại cử tri bất tuân là những người không bỏ phiếu đúng theo cam kết, lịch sử cho thấy những người này hiếm khi làm thay đổi kết quả bầu cử.
Ý nghĩa của đại cử tri bất tuân trong bầu cử Mỹ
Theo VnExpress