(BĐT) - Ngày 28/11 tới, Công ty CP Xuất khẩu thủy sản Cửu Long An Giang (mã chứng khoán: ACL) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 5/12.

Với gần 22,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 45,6 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo báo cáo tài chính quý III/2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 469 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96 tỷ đồng, tăng lần lượt 65% và gấp 12,5 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế 9 tháng năm nay, Công ty đạt 1.190 tỷ đồng doanh thu và 147,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 92% kế hoạch doanh thu và vượt 320% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.