Xử lý dứt điểm theo thẩm quyền những vướng mắc của doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 29/9/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Tiên Giang
Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan xử lý dứt điểm theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đối với những vấn đề có thể giải quyết ngay. Đối với những vấn đề phức tạp chưa giải quyết được, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp với lộ trình cụ thể.

Các bộ, ngành, địa phương báo cáo về việc xử lý các đề xuất, kiến nghị, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10/2022 để tổng hợp, theo dõi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hơn nữa cho các doanh nghiệp, nhất là cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà làm tăng chi phí, thời gian, dễ sinh tiêu cực, làm mất cơ hội; đồng thời phải tháo gỡ kịp thời, hiệu quả những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp kiến nghị.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, gửi các bộ, ngành, địa phương trước ngày 5/10/2022 để thực hiện; đồng thời thường xuyên đôn đốc, cập nhật tình hình giải quyết các đề xuất, kiến nghị này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao các bộ, ngành, địa phương tiếp thu, xử lý theo thẩm quyền với lộ trình cụ thể; tập trung vào các đề xuất lớn, các giải pháp hoàn thiện chính sách để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam...

Chuyên đề