Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp như sau:
Xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

1. Chỉ tiêu

TT

Đơn vị

Vị trí công tác

cần tuyển

Số lượng

Yêu cầu năng lực

1

Phòng Tổng hợp

Tổng hợp

01

- Tốt nghiệp Đại học ngành tổ chức, hành chính, kế toán tổng hợp, quản trị kinh doanh hoặc tương đương trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tổ chức, hành chính.

- Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt.

2

Phòng Kiểm định thiết bị áp lực

Kiểm định thiết bị áp lực

02

- Tốt nghiệp Đại học ngành nhiệt, cơ khí, cơ điện hoặc tương đương trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm định thiết bị áp lực.

- Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt.

3

Phòng Kiểm định thiết bị nâng

Kiểm định thiết bị nâng

01

- Tốt nghiệp Đại học cơ khí, cơ điện, máy xây dựng, tự động hóa hoặc tương đương trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm định thiết bị nâng.

- Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt.

4

Phòng Kiểm định thiết bị đo lường, điện, mỏ

Kiểm định thiết bị đo lường, điện, mỏ

02

- Tốt nghiệp Đại học ngành điện, tự động hóa, cơ khí, cơ điện hoặc tương đương.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm định thiết bị đo lường, điện, mỏ.

- Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt.

5

Chi nhánh Đà Nẵng

Tổng hợp

02

- Tốt nghiệp Đại học ngành điện, tự động hóa, cơ khí, cơ điện hoặc tương đương trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm định thiết bị.

- Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt.

6

Chi nhánh Quảng Ninh

Tổng hợp

04

- Tốt nghiệp Đại học ngành điện, tự động hóa, cơ khí, cơ điện hoặc tương đương trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm định thiết bị.

- Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt.

7

Phòng Kế toán

Tài chính kế toán

01

- Tốt nghiệp Đại học ngành tài chính - kế toán, kế toán tổng hợp hoặc tương đương trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - kế toán.

- Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt.

Tổng cộng

13 chỉ tiêu

 

2. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Tốt nghiệp cao đẳng/đại học, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

e) Trình độ Tiếng Anh: Tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

h) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc.

3. Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

a) Đơn đăng ký xét tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng và không trả lại nếu không tham gia dự thi hoặc không trúng tuyển.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp trong khoàng thời gian từ ngày 05 tháng 08 năm 2019 đến ngày 04 tháng 09 năm 2019 (giờ hành chính), tại Phòng Tổng hợp, Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Tầng 9, Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Không nhận hồ sơ nộp hộ.

5. Nội dung xét tuyển

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

6. Thời gian dự kiến xét tuyển: 01 ngày, trung tuần tháng 09 năm 2019.

7. Địa điểm: Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Tầng 9, Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

8. Lệ phí xét tuyển: 260.000 đồng/người.