(BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc xem xét việc giao đất để xây dựng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhà nước theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm mục tiêu đầu tư Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Được biết, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tiền thân là Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Kiểm toán nhà nước được thành lập theo Quyết định số 142/TTg ngày 10/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học về kiểm toán và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước.