(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Xây lắp điện miền Bắc Việt Nam có địa chỉ tại Hà Nội vừa bị chấm dứt hợp đồng Gói thầu CPC-ĐH.LB-PC Cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng và thí nghiệm công trình nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo thuộc Dự án Nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo.
Xây lắp điện miền Bắc Việt Nam bị chủ đầu tư cảnh cáo và chấm dứt hợp đồng Gói thầu thuộc Dự án Nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Xây lắp điện miền Bắc Việt Nam bị chủ đầu tư cảnh cáo và chấm dứt hợp đồng Gói thầu thuộc Dự án Nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lý do là Nhà thầu đã vi phạm hợp đồng, chậm thi công hoàn thành Gói thầu (chậm hơn 8 tháng), không còn năng lực để tiếp tục thực hiện.

Cụ thể, theo Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung, mặc dù Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 28/6/2021, nhưng Gói thầu CPC-ĐH.LB-PC vẫn chưa hoàn thành. Khối lượng móng, kè móng, ốp cột chưa được thi công hoàn thành và các tồn tại chưa được khắc phục, dù Ban đã nhiều lần đôn đốc nhưng Nhà thầu không thực hiện.

Với vi phạm này, Nhà thầu bị chủ đầu tư cảnh cáo và chấm dứt hợp đồng Gói thầu. Được biết, Hợp đồng được ký kết vào ngày 29/12/2019. Giá trúng thầu là 101,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện 6 tháng.