(BĐT) - Ngày 7/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Tại cuộc họp, Bộ Công Thương, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đã báo cáo một số nội dung về cơ cấu tổ chức của ủy ban này.

Cơ bản thống nhất với báo cáo, tờ trình của Bộ Công Thương,  Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần thu gọn đầu mối bên trong, nhưng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý để làm đúng chức năng, nhiệm vụ, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Biên chế của Ủy ban phù hợp với từng chức năng, nhiệm vụ.

Thủ tướng nhất trí với phương án Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tương đương tổng cục, theo đó, cơ quan điều tra của Ủy ban sẽ tương đương cấp cục nhằm bảo đảm vị thế, yếu tố độc lập trong việc triển khai chức năng, nhiệm vụ. Mô hình tổng cục sẽ thuận lợi để xây dựng cơ chế hoạt động, mối quan hệ của Ủy ban với Bộ Công Thương và các cơ quan khác.

Theo quy định của Luật Cạnh tranh, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia do Thủ tướng bổ nhiệm, vì thế, xác định vị thế Ủy ban tương đương tổng cục sẽ bảo đảm tính tương đồng về thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo văn bản của Ban cán sự Đảng Chính phủ về mô hình tổ chức của Ủy ban để xin ý kiến các thành viên Ban cán sự Đảng Chính phủ và báo cáo Bộ Chính trị.