(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu 13.500 tỷ đồng doanh thu và 235 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Các con số này đều tăng mạnh so với kết quả Công ty đạt được trong năm 2020 là 11.224 tỷ đồng và 83,6 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về nhân sự, Công ty sẽ trình việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị độc lập (TVHĐQT độc lập) nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Đặng Hồng Anh và đề cử người thay thế là ông Dương Văn Hùng tại đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới.. Bên cạnh đó, Hòa Bình thông qua việc đề cử ông Phương Công Thắng và Nguyễn Công Phú giữ chức vụ TVHĐQT độc lập nhiệm kỳ mới 2021 - 2024.