(BĐT) - Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng nền móng Phú Sỹ (gọi tắt là Liên danh Đông Nam) vừa trúng Gói thầu Xây lắp đoạn từ Km1+900 đến Km2+903 thuộc Dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (giai đoạn 1). Hai đối thủ của Liên danh Đông Nam tại gói thầu này đã nhiều lần góp mặt ở những gói thầu mà Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam trúng thầu.
Phần lớn các gói thầu xây lắp mà Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam trúng thầu đều có sự góp mặt của những đối thủ “quen”. Ảnh minh họa

Phần lớn các gói thầu xây lắp mà Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam trúng thầu đều có sự góp mặt của những đối thủ “quen”. Ảnh minh họa

Gói thầu trên sử dụng vốn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, đóng thầu vào ngày 19/2/2020. Có 3 liên danh nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Trong đó, Liên danh Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị loại ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lang Phong - Công ty TNHH Xây dựng Chiến Thắng - Công ty CP Nền móng và Xây dựng ACC-BVA bị loại ở bước đánh giá về tài chính. 

Giá trúng thầu của Liên danh Đông Nam tại Gói thầu Xây lắp đoạn từ Km1+900 đến Km2+903 là 156,147 tỷ đồng (giá gói thầu là 156,771 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 0,4%). Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. 

Đáng chú ý, gói thầu trên và gói thầu xây lắp đoạn liền trước thuộc Dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải đều có 3 nhà thầu nộp HSDT, trong đó có sự góp mặt của Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng nền móng Phú Sỹ và Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lang Phong - Công ty TNHH Xây dựng Chiến Thắng - Công ty CP Nền móng và Xây dựng ACC-BVA. 

Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam có địa chỉ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công ty đang trong thời gian thực hiện hợp đồng 12 gói thầu quy mô lớn với tổng giá trúng thầu là 1.055 tỷ đồng, đều nằm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kết quả, mỗi liên danh nhà thầu trúng 1 gói thầu xây lắp. Giá trúng thầu của Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lang Phong - Công ty TNHH Xây dựng Chiến Thắng - Công ty CP Nền móng và Xây dựng ACC-BVA tại Gói thầu Xây lắp đoạn từ Km0+268,19 đến Km1+900 là 152,664 tỷ đồng (giá gói thầu là 153,378 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,4%). 

Kết quả rà soát của phóng viên Báo Đấu thầu cho thấy, ngoài Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lang Phong liên tục có mặt ở những gói thầu mà Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam trúng thầu, thì 2 thành viên của Liên danh Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thường xuyên là đối thủ của Xây dựng Đông Nam ở nhiều gói thầu khác. 

Chẳng hạn, tại Gói thầu số 10 San lấp và đường giao thông ô số 3 thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu và Gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Trường Mầm non Phường 10, TP. Vũng Tàu, giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam lần lượt là 64,564 tỷ đồng và 37,818 tỷ đồng. Ở cả 2 gói thầu này đều có sự tham dự của Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Ở một diễn biến khác, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lang Phong và Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại thường xuyên liên danh với nhau để đấu thầu. Hiện nay, Liên danh Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lang Phong đang thực hiện Gói thầu số 14 Xây lắp (Km0+000 đến Km5+868) thuộc Dự án Đường trục phía Bắc khu trung tâm huyện Côn Đảo (giá trúng thầu là 371,995 tỷ đồng; trúng thầu tháng 6/2019; thời gian thực hiện hợp đồng là 35,5 tháng).