Thứ năm, ngày 13 tháng 08 năm 2020 Thông tin đấu thầu Mạng đấu thầu quốc gia
  • Xây dựng Đông Nam và những đối thủ "đồng hành"

    02/06/2020 10:38

    (BĐT) - Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng nền móng Phú Sỹ (gọi tắt là Liên danh Đông Nam) vừa trúng Gói thầu Xây lắp đoạn từ Km1+900 đến Km2+903 thuộc Dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (giai đoạn 1). Hai đối thủ của Liên danh Đông Nam tại gói thầu này đã nhiều lần góp mặt ở những gói thầu mà Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam trúng thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư