(BĐT) - Công ty TNHH Xây dựng Đại Kim vừa trúng 2 gói thầu xây lắp ở Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng) thông qua đấu thầu rộng rãi. 2 nhà thầu bị loại ở 2 gói thầu này cũng thường xuyên có mặt trong nhiều gói thầu sử dụng ngân sách quốc phòng mà Xây dựng Đại Kim trúng thầu.
Hơn 4 năm trở lại đây, Công ty TNHH Xây dựng Đại Kim được công bố trúng 21 gói thầu, trong đó có 18 gói thầu sử dụng ngân sách quốc phòng. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Hơn 4 năm trở lại đây, Công ty TNHH Xây dựng Đại Kim được công bố trúng 21 gói thầu, trong đó có 18 gói thầu sử dụng ngân sách quốc phòng. Ảnh minh họa: Nhã Chi

2 gói thầu Công ty TNHH Xây dựng Đại Kim (địa chỉ tại tỉnh Hà Nam) vừa trúng thầu đều sử dụng ngân sách quốc phòng. Đó là: Gói thầu số 11 Xây dựng nhà thư viện + truyền thống; nhà để xe ô tô Sư đoàn bộ N1; nhà để xe ô tô Sư đoàn bộ N2; nhà ở trung đội kho 31; chi phí hạng mục chung thuộc Dự án Đầu tư xây dựng doanh trại Sư đoàn 320/Quân đoàn 3 với giá trúng thầu là 7,596 tỷ đồng (giá gói thầu là 7,551 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt gần 0,6%); Gói thầu số 17 Xây dựng nhà ở đại đội huấn luyện chiến sỹ mới N1; nhà ở đại đội huấn luyện chiến sỹ mới N2; bàn lau súng + giá phơi; chi phí hạng mục chung thuộc Dự án Đầu tư xây dựng doanh trại Sư đoàn BB31/Quân đoàn 3 (giai đoạn 2) với giá trúng thầu là 6,361 tỷ đồng (giá gói thầu là 6,411 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 0,6%).

2 nhà thầu có mặt trong “bộ ba” đấu thầu 2 gói thầu trên là Công ty TNHH Xây dựng Đại Hoàng và Công ty CP Đầu tư xây dựng 189 (đều có địa chỉ tại tỉnh Hà Nam) bị loại vì không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư xây dựng 189 từng được công bố trúng nhiều gói thầu có quy mô lớn trong thời gian gần đây như: Gói thầu Xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị thuộc Dự án Xây dựng mới nhà điều hành sản xuất Điện lực Duy Tiên tại thị trấn Hòa Mạc (giá trúng thầu là 22,5 tỷ đồng; trúng thầu tháng 7/2019); Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Thiết lập cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung tâm giao thương thuộc Dự án 4 (giá trúng thầu là 33,1 tỷ đồng; trúng thầu tháng 12/2019)…

Sáng 19/3/2020, đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng 189 cho biết, Công ty đã trúng những gói thầu quy mô lớn nêu trên nhưng trượt ở 2 gói thầu có giá trị thấp hơn nhiều ở Quân đoàn 3.

Câu chuyện đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có “bộ ba” nhà thầu ở tỉnh Hà Nam nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) cũng diễn ra ở nhiều gói thầu sử dụng ngân sách quốc phòng mà Công ty TNHH Xây dựng Đại Kim trúng thầu.

Tháng 2/2020, Công ty TNHH Xây dựng Đại Kim được lựa chọn trúng Gói thầu XD-05 thuộc Dự án Doanh trại Trường Quân sự/Quân đoàn 3 - đợt 2 (giai đoạn 2) với giá trúng thầu là 5,361 tỷ đồng (giá gói thầu là 5,381 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,3%). 2 nhà thầu bị loại là Công ty TNHH Xây dựng Đại Hoàng và Công ty CP Đầu tư xây dựng 189.

Tương tự, tháng 5/2019, Xây dựng Đại Kim được lựa chọn trúng Gói thầu số 1 Xây dựng nhà làm việc chỉ huy và 4 cơ quan Sư đoàn thuộc Dự án Đầu tư xây dựng doanh trại Sư đoàn 320/Quân đoàn 3 với giá trúng thầu là 27,26 tỷ đồng (giá gói thầu là 27,36 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,3%). 2 “gương mặt quen thuộc” Công ty TNHH Xây dựng Đại Hoàng và Công ty CP Đầu tư xây dựng 189 bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật…

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, trong vòng hơn 4 năm trở lại đây, Công ty TNHH Xây dựng Đại Kim được công bố trúng 21 gói thầu, trong đó có 18 gói thầu sử dụng ngân sách quốc phòng (7 gói thầu ở Quân đoàn 3). Hiện nay, Xây dựng Đại Kim đang trong thời gian thực hiện hợp đồng 11 gói thầu với tổng giá trúng thầu là 179 tỷ đồng.