(BĐT) - Công ty CP Xây dựng 1369 vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Theo đó, Công ty đưa ra kế hoạch tổng doanh thu đạt 400 tỷ đồng. 
Đại lý Mitshibitshi do công ty 1369 thiết kế xây dựng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đại lý Mitshibitshi do công ty 1369 thiết kế xây dựng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đóng góp cho doanh thu gồm: lĩnh vực xuất khẩu (150 tỷ đồng); lĩnh vực xây dựng (120 tỷ đồng) và lĩnh vực bất động sản, thương mại (130 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 8 tỷ đồng, tăng 60% so với kết quả thực hiện năm 2019 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 5%.

Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Theo đó, Công ty sẽ chi 4,5 tỷ đồng để chi trả cổ tức tỷ lệ 3% và 91 triệu đồng chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.