(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Long An (Bên mời thầu) vừa cho biết, tỉnh Long An đang kêu gọi xã hội hóa xây dựng Trường Trung cấp Y tế Long An. Sở sẽ đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Đề án xã hội hóa với tổng chi phí thực hiện dự kiến là 360 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Loại hợp đồng thực hiện Đề án là hợp đồng xã hội hóa, cho thuê toàn bộ cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Y tế Long An với thời gian thực hiện hợp đồng 50 năm. Mục tiêu của Đề án là đảm bảo hoạt động đào tạo của Trường Trung cấp Y tế Long An về số lượng, chất lượng; có định hướng và giải pháp hỗ trợ việc làm cho học sinh khi ra trường; nâng cấp Trường Y tế Long An lên bậc cao đẳng; xây dựng cơ sở thực hành của Trường; hỗ trợ nhân lực cho y tế địa phương; nâng cao khả năng hợp tác, liên kết trong đào tạo…