(BĐT) - Việc công khai, minh bạch thông tin lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xã hội hóa (XHH) trang thiết bị y tế theo hình thức liên doanh, liên kết (LDLK) giúp cho việc giám sát dễ dàng, thuận lợi hơn, tránh thất thoát tài sản nhà nước. Tuy nhiên, danh tính của không ít nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức này tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến nay vẫn chưa được công khai.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, từ năm 2015 đến nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã công bố mời chào hàng 4 gói thầu/dự án đặt máy theo hình thức LDLK.

Cụ thể, cuối tháng 11/2015, Bệnh viện mời chào hàng 2 gói thầu, gồm: Gói thầu Liên kết đặt 02 hệ thống khoan phẫu thuật thần kinh sọ não thuộc Dự án Đặt máy LDLK theo hình thức phân chia quyền lợi hưởng trên doanh thu (giá gói thầu là 3,9 tỷ đồng); Gói thầu 02 Hệ thống khoan phẫu thuật thần kinh sọ não thuộc Dự án Đặt máy LDLK theo hình thức phân chia lợi nhuận năm 2015 - 2021 (giá gói thầu là 3,9 tỷ đồng).

Cuối năm 2015, Bệnh viện mời thầu Gói thầu Liên kết đặt 01 hệ thống kính hiển vi phẫu thuật thần kinh, sọ não, cột sống thuộc Dự án Đặt máy theo hình thức LDLK phân chia quyền lợi hưởng trên doanh thu (giá gói thầu là 5 tỷ đồng). Tiếp đó, vào tháng 4/2016 là Gói thầu Liên kết đặt 01 hệ thống bao gồm máy tán sỏi laser, máy siêu âm, ống kính niệu quản, ống kính qua da, máy bơm tăng áp dùng để triển khai kỹ thuật tán sỏi qua da đường hầm nhỏ dẫn đường bằng siêu âm thuộc Dự án Đặt máy LDLK theo hình thức thuê ca máy (giá gói thầu là 4 tỷ đồng).

Các gói thầu/dự án nêu trên đều thực hiện trong vòng 6 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Nguồn vốn là nhà đầu tư tự huy động vốn. Tuy nhiên, cho đến nay, thông tin về nhà đầu tư trúng các gói thầu nêu trên chưa được công khai.

Cũng trong giai đoạn nêu trên, Bệnh viện còn công bố mời thầu/mời chào hàng một số gói thầu mua sắm hàng hóa, tư vấn, dịch vụ phi tư vấn sử dụng nguồn vốn XHH do cán bộ, nhân viên của Bệnh viện đóng góp; nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh XHH; nguồn vốn XHH theo hình thức chào hàng cạnh tranh (CHCT)/đấu thầu rộng rãi (ĐTRR).

Cụ thể, vào tháng 11/2015, Bệnh viện mời thầu Gói thầu Bảo trì hệ thống chụp cắt lớp Siemens - SOMATOM Spirit Power sử dụng nguồn vốn do cán bộ và nhân viên Bệnh viện đóng góp.

Trong năm 2016, Bệnh viện lựa chọn nhà thầu (LCNT) thực hiện 3 gói thầu mua sắm hàng hóa (Gói thầu 1 Mua sắm hệ thống chụp cắt lớp vi tính >= 16 lát cắt/vòng quay; Gói thầu Mua sắm phụ tùng thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ hạt nhân Siemens - MAGNETOM Avanto; Gói thầu 1 Mua sắm hệ thống chụp cắt lớp vi tính >= 16 lát cắt/vòng quay). Bên cạnh đó là 3 gói thầu dịch vụ phi tư vấn (Gói thầu Bảo trì hệ thống chụp cắt lớp Siemens - SOMATOM Spirit Power LCNT; Gói thầu Bảo trì hệ thống chụp cắt lớp vi tính Optima CT 660; Gói thầu Bảo trì hệ thống chụp cộng hưởng từ hạt nhân Siemens - MAGNETOM Avanto).

Tiếp đó, năm 2017, Bệnh viện mời thầu 3 gói thầu mua sắm hàng hóa (Gói thầu Cung cấp phụ tùng thay thế cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính tại khu điều trị áp dụng hình thức CHCT rút gọn; Gói thầu 1 Mua sắm ống soi đường mật áp dụng hình thức ĐTRR; Gói thầu số 1 Cung cấp hệ thống chụp cắt lớp vi tính >= 16 lát cắt/vòng quay, áp dụng hình thức ĐTRR).

Hiếm hoi, cho tới gần đây, Bệnh viện mới công khai kết quả LCNT 2 dự án LDLK trên website của mình và Bộ Y tế, Bộ Tài chính, trong đó có 1 dự án lựa chọn đối tác LDLK đầu tư khai thác 4 trang thiết bị y tế.

Trong đó, Liên danh VTI - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê trúng Gói thầu số 4 Thực hiện đề án LDLK đầu tư khai thác 01 hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 01 bình diện (hệ thống chụp mạch xóa nền kỹ thuật số DSA) của hãng Allura Xper FD20 Philips, xuất xứ Hà Lan, sản xuất năm 2019 với giá 34,721 tỷ đồng (đặt tại nhà D)...

Trao đổi với Báo Đấu thầu, ông Đinh Hồng Thái, Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, từ năm 2010 cho đến nay, Bệnh viện đã thực hiện 8 đề án XHH, sử dụng nguồn vốn đóng góp của cán bộ, nhân viên của Bệnh viện theo hình thức cổ đông; 5 đề án lựa chọn đối tác LDLK đầu tư khai thác trang thiết bị y tế (thực hiện năm 2017 và năm 2019).

Về lý do không công khai kết quả LCNT/nhà đầu tư, ông Thái cam kết sẽ kiểm tra lại thông tin và phản hồi tới Báo Đấu thầu.