(BĐT) - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa duyệt khoản tài chính bổ sung trị giá 119 triệu USD cho Dự án Cấp nước và xử lý nước thải Việt Nam, nhằm ứng phó với những thách thức lớn trong phát triển đô thị.

Khoản tài chính bổ sung này chủ yếu sẽ được sử dụng cho một tiểu dự án xử lý nước thải và thoát nước tại tỉnh Bình Dương. Đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Xây dựng trong việc chuẩn bị một dự án đầu tư mới về cấp nước tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khoản tài trợ bao gồm một khoản tín dụng trị giá 50 triệu USD từ nguồn IDA và một khoản vay trị giá 69 triệu USD từ nguồn IBRD.