(BĐT) - Dự án Cấp nước và nước thải đô thị; Dự án Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai – sông Nhuệ - Đáy đang được Ngân hàng Thế giới (WB) rà soát và đề nghị hủy 45 triệu USD, vốn IDA. Cụ thể, Dự án Cấp nước và nước thải đô thị đề xuất hủy 23 triệu USD và Dự án Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai – sông Nhuệ - Đáy đề nghị hủy 22 triệu USD.

Theo Bộ Xây dựng (cơ quan chủ quản Dự án Cấp nước và nước thải đô thị), số vốn dư của Dự án theo tính toán của cơ quan này là khoảng 20 triệu USD. Bộ Xây dựng đang phối hợp với WB và các tỉnh có dự án xác định chính xác số vốn dư này. UBND 2 tỉnh: Nghệ An và Quảng Trị đã có văn bản đề nghị sử dụng vốn dư cho 2 tiểu dự án thoát nước tại 2 tỉnh.

WB đề xuất hủy 45 triệu USD vốn IDA tại 2 dự án ảnh 1

WB đề xuất hủy 23 triệu USD của Dự án Cấp nước và nước thải đô thị

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khoản vốn vay này, Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng phương án sử dụng phần vốn dư Dự án Cấp nước và nước thải đô thị, thực hiện ngay phương án tái cấu trúc Dự án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Liên quan đến Dự án Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai – sông Nhuệ - Đáy, ban đầu Dự án được phê duyệt danh mục (chủ trương đầu tư) với tổng vốn IDA là 50 triệu USD, vốn đối ứng là 8,852 triệu USD; dự án được thực hiện tại Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và 4 tỉnh.

Sau đó, tháng 2/2017, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh đầu tư Dự án, theo đó, cho phép Dự án mở rộng phạm vi thực hiện tại 7 tỉnh, thành phố còn lại thuộc 2 lưu vực sông Đồng Nai và sông Nhuệ - Đáy và gia hạn thời gian thực hiện Dự án tới tháng 12/2019.

Ngày 22/5/2018, sau khi tiếp thu các ý kiến hoàn thiện tái cấu trúc Dự án, Bộ KH&ĐT nhận thấy thời gian thực hiện đến tháng 12/2019 không đảm bảo triển khai và hoàn thành các hoạt động dự kiến trong giai đoạn điều chỉnh Dự án. Do đó, Bộ KH&ĐT đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chính phủ đề nghị không tiếp tục thực hiện điều chỉnh Dự án, giữ nguyên cấu trúc Dự án. Theo đó, Dự án kết thúc vào ngày 30/9/2018.

Bộ KH&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị không tiếp tục thực hiện điều chỉnh Dự án này, giữ nguyên cấu trúc Dự án. Theo đó, giao Bộ Tài chính tiến hành các thủ tục cần thiết hủy vốn Dự án và hoàn tất các thủ tục đóng khoản vay khi Dự án kết thức vào ngày 30/9/2018.