Vượt chỉ tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới

(BĐT) - Chiều 28/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) đã chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo để đánh giá về các kết quả đạt chỉ tiêu và đặt ra mục tiêu tiếp theo của năm 2018, tiến tới thực hiện thành công mục tiêu của cả giai đoạn 2016 - 2020.

Tại cuộc họp, báo cáo về kết quả thực hiện 2 CTMTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2017, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương cho biết, đến ngày 31/12/2017, cả nước có 3.069 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 712 xã so với cuối năm 2016 (chiếm 34,4% tổng số xã của cả nước, trong khi chỉ tiêu năm 2017 là 31%). Trong số này có khoảng 492 xã được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Cùng với kết quả xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã phát triển được khoảng 21.000 mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng, vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững cũng được các bộ, địa phương triển khai vượt yêu cầu là đạt mức giảm hộ nghèo ở cận cao (1,5%) theo chỉ tiêu Quốc hội giao. Cụ thể, cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước còn khoảng 6,72% (giảm 1,51% so với cuối năm 2016).             

Chuyên đề

Kết nối đầu tư