(BĐT) - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07 Xây lắp đường dây 110kV thuộc Dự án Đường dây 110kV Kỳ Sơn - Lương Sơn (Xuân Mai - Hà Nội). Theo đó, Công ty CP Sông Đà 11 vừa trúng thầu với giá 82,802 tỷ đồng (giá gói thầu là 82,844 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.
Công ty CP Sông Đà 11 vừa trúng thầu với giá 82,802 tỷ đồng Gói thầu số 07 thuộc Dự án Đường dây 110kV Kỳ Sơn - Lương Sơn. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty CP Sông Đà 11 vừa trúng thầu với giá 82,802 tỷ đồng Gói thầu số 07 thuộc Dự án Đường dây 110kV Kỳ Sơn - Lương Sơn. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên do EVNNPC làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phát triển điện lực làm bên mời thầu. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn EVNNPC. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 12/8 - 3/9/2021.

Theo Bên mời thầu, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Tại bước đánh giá kỹ thuật, có 2 nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT là Công ty CP Sông Đà 11 và Công ty CP Thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long. HSDT của Công ty TNHH Yên Lạc không đáp ứng yêu cầu của HSMT. Tiếp đó, tại bước đánh giá tài chính, Sông Đà 11 có giá dự thầu cạnh tranh hơn Nhà thầu Thăng Long nên được lựa chọn trúng thầu.

Công ty CP Sông Đà 11 có địa chỉ tại Hà Nội. Thống kê sơ bộ, từ năm 2020 đến nay, Sông Đà 11 được công bố trúng 13 gói thầu, trong đó có một số gói thầu do Ban Quản lý dự án phát triển điện lực mời thầu.