Thanh tra Chính phủ kiến nghị rà soát lại việc chấm thầu, quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu trúng thầu để ký kết hợp đồng với gói thầu số 02 vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 02, có trợ giá từ ngân sách của Thành phố.
Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về tố cáo "gian lận hồ sơ" đấu thầu cung cấp dịch vụ xe buýt ở Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về tố cáo "gian lận hồ sơ" đấu thầu cung cấp dịch vụ xe buýt ở Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ vừa kết thúc thanh tra về vụ việc Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ xây dựng Bảo Yến tố cáo Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Bảo Châu "gian lận hồ sơ" để tham gia đấu thầu gói thầu "Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ có kết luận về nội dung tố cáo của Công ty Bảo Yến với Công ty Bảo Châu có hành vi gian lận, kê khai gian dối và cấu kết với Công ty Kiểm toán Thăng Long trong việc kê khai khống doanh thu 3 năm 2012, 2013, 2014 để tham gia dự thầu gói thầu số 02 vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 02 Yên Nghĩa - Mỹ Đức (Bến xe Tế Tiêu), có trợ giá từ ngân sách của Thành phố.

Theo Thanh tra Chính phủ, nội dung tố cáo của Công ty Bảo Yến là “có cơ sở”. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc kê khai thiếu thống nhất không làm ảnh hưởng đến kết quả trúng thầu và đảm bảo với yêu cầu của Hồ sơ mời thầu và Luật Đấu thầu.

Việc Công ty Bảo Yến tố cáo Công ty Bảo Châu cấu kết với Công ty Kiểm toán Thăng Long khai khống doanh thu cũng được kết luận là “chưa đủ căn cứ”. Tuy nhiên, số liệu kê khai doanh thu của Công ty Bảo Châu sau khi điều chỉnh kê khai với cơ quan thuế được Thanh tra Chính phủ kết luận là “phù hợp với số liệu doanh thu đã được Công ty kiểm toán ghi nhận tại báo cáo kiểm toán 3 năm 2012, 2013, 2014 và phù hợp với chỉ tiêu doanh thu bình quân 3 năm theo tiêu chí của hồ sơ mời thầu”.

Từ những kết luận trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị rà soát lại việc chấm thầu, quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu trúng thầu để ký kết hợp đồng với gói thầu trên.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị, Tổ chuyên gia, Tổ giúp việc nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định thiếu đầy đủ để làm rõ những mâu thuẫn, chưa thống nhất đối với Hồ sơ đề xuất tài chính của Công ty Bảo Châu khi tham gia dự thầu gói thầu số 02 để tránh khiếu kiện xảy ra.

Thanh tra Chính phủ cũng giao Chi cục Thuế quận Hà Đông thanh tra, kiểm tra làm rõ việc kê khai, điều chỉnh và nộp bổ sung nghĩa vụ thuế của Công ty Bảo Châu niên độ 2012-2014.

Liên quan tới nội dung kết luận thanh tra này, trước đó, Bộ Tài chính - một cơ quan được Văn phòng Chính phủ yêu cầu có ý kiến về bản kết luận trên cho biết, Bộ này "cơ bản thống nhất với nội dung thanh tra".

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ nêu căn cứ để xác định chênh lệch doanh thu nêu trong kết luận. Bộ cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ bổ sung các tư liệu cụ thể: Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, kiểm toán báo cáo tài chính giữa Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải Bảo Châu và Công ty Kiểm toán Thăng Long -T.D.K; báo cáo kiểm toán, hồ sơ dự thầu...làm cơ sở cho các nội dung kết luận thanh tra.

Những ý kiến các bộ, ngành liên quan sẽ bổ sung thêm thông tin để lãnh đạo Chính phủ họp, ra ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ với nội dung tố cáo trên.

Được biết, năm 2016, Cty TNHH Du lịch, Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến có văn bản gửi cơ quan chức năng, tố cáo Cty CP Dịch vụ vận tải Bảo Châu có hành vi gian lận hồ sơ để tham gia đấu thầu “gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 72 và số 82”. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thời điểm đó là Phó Thủ tướng) chỉ đạo: Giao UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung tố cáo.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Công an làm rõ. Ngày 8/8/2016, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an có văn bản số 1666 về việc chuyển hồ sơ vụ việc sang Thanh tra Chính phủ để giải quyết. Trong đó, C46 nhấn mạnh, hồ sơ dự thầu của Cty Bảo Châu có nhiều nội dung không chính xác, số liệu chênh lệch nhau khá lớn.

Theo Dân trí