(BĐT) - Theo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), năm 2020, Tập đoàn đã thực hiện tống số 1.314 gói thầu, trong đó số các gói thầu thực hiện qua mạng là 135 gói thầu, chiếm tỷ lệ 10,27%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu qua mạng, VRG đạt tỷ lệ tiết kiệm 36,19%. Hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng được áp dụng chủ yếu là đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh, trong đó đấu thầu rộng rãi chiếm 64,94%.

Để nâng cao tỷ lệ đấu thầu qua mạng, Tập đoàn này cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo tới các đơn vị thành viên nghiêm túc tuân thủ thực hiện quy định, lộ trình về đấu thầu qua mạng.