Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 9,6%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho biết, ước tính 6 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 1.301,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý II/2022, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 738,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Tiên Giang
Trong quý II/2022, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 738,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Tiên Giang

Trong đó, vốn khu vực nhà nước đạt 328,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng vốn và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài nhà nước đạt 739,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 56,8% và tăng 9,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 233,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 18% và tăng 8,9%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng ghi nhận mức cao nhất trong 5 năm qua.

Riêng trong quý II/2022, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 738,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn khu vực nhà nước ước đạt 191,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5%; khu vực ngoài nhà nước đạt 415,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 130,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7%.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/6/2022 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 14,03 tỷ USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 345,8 triệu USD, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 207,2 triệu USD, chiếm 59,9% tổng vốn đầu tư; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 35,3 triệu USD, chiếm 10,2%; khai khoáng đạt 34,4 triệu USD, chiếm 9,9%.

Chuyên đề