(BĐT) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, vốn đầu tư phát triển năm 2019 trên địa bàn Thành phố ước tính thực hiện đạt 385,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2018 - mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây. Trong đó, vốn nhà nước tăng 13,9% (vốn Trung ương tăng 11,8%; vốn địa phương quản lý tăng 18,5%); vốn ngoài nhà nước tăng 12,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 19%.
FDI tiêu biểu của Hà Nội là dự án góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào Vietnam Beverage. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

FDI tiêu biểu của Hà Nội là dự án góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào Vietnam Beverage. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong năm 2019, Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI với số vốn đăng ký đạt 8,45 tỷ USD, chiếm 22,2% tổng vốn đầu tư. Vốn đầu tư tại Hà Nội theo phương thức góp vốn, mua cổ phần chiếm giá trị lớn với 6,4 tỷ USD, chiếm tới 76,6% tổng vốn đầu tư đăng ký của Hà Nội. Một số dự án FDI tiêu biểu của Hà Nội trong năm 2019 là dự án góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào Công ty TNHH Vietnam Beverage trị giá 3,85 tỷ USD.

Trong năm 2019, Hà Nội có 27.900 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 510,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11% về số doanh nghiệp và tăng 30% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.