Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, UPCoM: VOC) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2019 tỷ lệ 12%, tổng thanh toán 146 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/5.
Vocarimex chốt quyền trả cổ tức tiền tỷ lệ 12%

Theo BCTC hợp nhất quý I, công ty sản xuất và kinh doanh dầu, mỡ động thực vật đạt doanh thu thuần 767 tỷ đồng, tăng 22% cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đi ngang ở mức 65,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối kỳ, Vocarimex có 2.560 tỷ đồng tổng tài sản, giảm nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm từ 154,6 tỷ đồng xuống 106 tỷ đồng, khoản phải thu cũng giảm từ 368 tỷ xuống 316 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữa doanh nghiệp ở mức 2.199 tỷ đồng, chiếm 86% tổng nguồn vốn; trong đó 922 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo vnexpress