Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE – sàn HOSE) vừa tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu tăng trưởng khá mạnh.
VNE sẽ chuyển nhượng dư án VNECO PLAZA và dự kiến trả cổ tức 10%

Theo đó, VNE đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập 1.112,85 tỷ đồng, tăng 87,48% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế hơn 111 tỷ đồng, tăng 148,38% so với năm trước và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10%.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã kiểm toán của VNE cho biết, tổng doanh thu đạt 593,57 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 38 tỷ đồng và Đại hội cũng đã thống nhất không chia cổ tức trong năm. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của VNE đạt 76,48 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua nội dung không tiếp tục triển khai dự án Khu tổ hợp Trung tâm Thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO PLAZA tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng. Đồng thời, tìm đối tác chuyển nhượng dự án theo phương án công khai minh bạch và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án chuyển nhượng ngay trong năm 2017.

Được biết, sau 3 phiên tăng mạnh cuối tuần trước, cổ phiếu VNE đã đảo chiều trong phiên đầu tuần ngày 27/3 khi giảm 4,7%, đóng cửa tại mức giá 9.150 đồng/CP và đã chuyển nhượng thành công 105.310 đơn vị.

Theo ĐTCK