Vĩnh Phúc lựa chọn nhà thầu xây trung tâm y tế hơn 300 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trinh tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 313,38 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án gồm 14 gói thầu, được lựa chọn nhà thầu trong thời gian từ quý II - IV/2023. Trong đó, Gói thầu Xây lắp + thiết bị có giá 285,224 tỷ đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong quý III/2023. Gói thầu thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày.

Một số gói thầu thuộc Dự án được tổ chức đấu thầu rộng rãi khác gồm: Gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thiết kế - dự toán (5,084 tỷ đồng) được đấu thầu vào quý II/2023; Gói thầu Giám sát thi công (3,849 tỷ đồng) được tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý III/2023; Gói thầu Tư vấn kiểm toán (1,39 tỷ đồng) đấu thầu vào quý III/2025.

Chuyên đề