(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 17 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ với tổng mức đầu tư 540,393 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu xây lắp (giá gói thầu 458,5 tỷ đồng); Gói thầu Đảm bảo giao thông đường thuỷ (giá gói thầu 13,1 tỷ đồng); Gói thầu Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (giá gói thầu 10,85 tỷ đồng); Gói thầu Giám sát thi công xây lắp (giá gói thầu 6,337 tỷ đồng).

Quý III/2023, 2 gói thầu khác của Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi gồm: Gói thầu Kiểm toán (giá gói thầu 1,066 tỷ đồng); Gói thầu Kiểm định xây dựng, kiểm tra chất lượng vật liệu đặc chủng, thí nghiệm chuyên ngành (giá gói thầu 3,13 tỷ đồng).