(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang (Vịnh Nha Trang) vừa công bố thông tin về việc phát hành thành công 650 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản bảo đảm. Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu này không được tiết lộ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Mức lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên của trái phiếu này là 10%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, mức lãi suất bằng tổng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cộng với 3,5%/năm và được điều chỉnh 3 tháng một lần.

Ngân hàng MSB - Chi nhánh HCM là nhà đầu tư duy nhất mua vào toàn bộ số trái phiếu này. Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và đại lý đăng ký lưu ký là Công ty CP Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội.