Vĩnh Long: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cho biết, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công đến tháng 11 năm 2022 của Tỉnh là 4.879,631 tỷ đồng, trong đó thực hiện 2.999,245 tỷ đồng, đạt 61,46%; giải ngân 2.982,461 tỷ đồng, đạt 61,12% kế hoạch.
Nhiều dự án có khối lượng GPMB lớn, xử lý khiếu nại trong GPMB nhiều đã ảnh hưởng đến công tác bàn giao mặt bằng để thi công
Nhiều dự án có khối lượng GPMB lớn, xử lý khiếu nại trong GPMB nhiều đã ảnh hưởng đến công tác bàn giao mặt bằng để thi công

Cụ thể, nguồn vốn ngân sách Tỉnh, kế hoạch 2.997,102 tỷ đồng, thực hiện 1.811,601 tỷ đồng, đạt 60,45%; giải ngân 1.797,134 tỷ đồng, đạt 59,96% kế hoạch. Nguồn ngân sách Trung ương, kế hoạch 1.882,529 tỷ đồng, thực hiện 1.187,643 tỷ đồng, đạt 63,09%; giải ngân 1.185,327 tỷ đồng, đạt 62,96% kế hoạch.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân đạt tỷ lệ chưa cao là do các dự án có quy mô lớn, thiết kế hai bước, quy trình thủ tục thực hiện dài. Nhiều dự án lĩnh vực giao thông, thủy lợi có khối lượng giải phóng mặt bằng (GPMB) lớn, xử lý khiếu nại trong GPMB nhiều đã ảnh hưởng đến công tác bàn giao mặt bằng để thi công.

Ngoài ra, một số dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa trên 10 ha phải xin ý kiến của Trung ương nên thực hiện chậm. Một số thiết bị y tế loại C, D thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, chưa được thông quan nên việc giải ngân vốn cho dự án chậm (vốn ODA).

Chuyên đề