(BĐT) - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra Gói thầu Mua sắm hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và máy bơm bóng đối xung động mạch chủ tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Kết luận thanh tra cho thấy, hồ sơ của Gói thầu thể hiện nhiều dấu hiệu sai phạm. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này diễn ra như thế nào?
Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra Gói thầu Mua sắm hệ thống DSA và máy bơm bóng đối xung động mạch chủ tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Ảnh: Internet

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra Gói thầu Mua sắm hệ thống DSA và máy bơm bóng đối xung động mạch chủ tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Ảnh: Internet

Gói thầu Mua sắm hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và máy bơm bóng đối xung động mạch chủ do Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu từ ngày 22/9/2020, mở thầu ngày 12/10/2020. Gói thầu có dự toán phê duyệt 39.000.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn tài trợ của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long năm 2020.

Theo biên bản mở thầu, Liên danh Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Lưu là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Biên bản mở thầu cho thấy, thời gian hiệu lực của hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) là 90 ngày, hiệu lực bảo đảm dự thầu 120 ngày và thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

Ngày 2/11/2020, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long ký quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu có HSDT đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Cùng ngày, biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính của Gói thầu được công bố. Theo đó, Liên danh Vimedimex - Nguyễn Lưu có giá dự thầu 38.840.000.000 đồng, không có thư giảm giá.

Ngày 4/11/2020, Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng và dịch vụ Phúc Khang hoàn tất báo cáo đánh giá HSĐXKT của gói thầu này. Tại báo cáo, đơn vị tư vấn khẳng định, trong quá trình lựa chọn nhà thầu và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính, Bên mời thầu và các đơn vị liên quan luôn bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Ngày 17/11/2020, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu được phê duyệt. Theo đó, với việc không có đối thủ, Liên danh Vimedimex - Nguyễn Lưu đã trúng thầu (giảm giá 160 triệu sau đấu thầu). Cụ thể, hệ thống chụp mạch máu xóa nền DSA Artis Q ceiling của hãng Siemens Healthcare GmbH, xuất xứ Đức, sản xuất năm 2020 có giá 34.130.000.000 đồng. Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ model AC3 Optimus IABP của hãng Arrow International, xuất xứ Mỹ có giá 4.710.000.000 đồng.

Ngày 22/3/2021, sau khi có kết quả phê duyệt gần 5 tháng, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mới được công bố.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long phát hiện dấu hiệu vi phạm tại gói thầu này. Theo đó, thủ tục mua sắm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long có thực hiện nhưng việc cung cấp thông tin, tài liệu dự án này không đảm bảo tính pháp lý và thiếu trung thực. Cụ thể, bảng báo giá của Công ty CP Trang thiết bị kỹ thuật Y tế TP.HCM là không có giá trị, không hợp pháp (không có chữ ký của bên phát hành, không cụ thể giá chi tiết cho từng phần hệ thống thiết bị).

Về xây dựng cấu hình, thẩm định cấu hình “Hệ thống DSA và máy bơm bóng đối xung”, thanh tra phát sinh nhiều vi phạm trong thực hiện. Tại thời điểm họp Hội đồng khoa học kỹ thuật của Bệnh viện để xem xét, đánh giá cấu hình của Hệ thống DSA và máy bơm bóng đối xung, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long không xem xét tính pháp lý của thiết bị.

“Đây là hàng nhập khẩu, để được phép lưu hành phải đảm bảo các điều kiện quy định của Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế. Toàn bộ cấu hình thực hiện thẩm định chỉ là cấu hình dự kiến (theo tiêu chí là hàng mới 100% và phải sản xuất năm 2020); cuộc họp không xem xét về giá cả của từng thành phần chi tiết”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Thanh tra cũng cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác thẩm định giá tài sản Hệ thống DSA và máy bơm bóng đối xung. "Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long với tư cách là đơn vị thuê thẩm định giá đối với tài sản Hệ thống DSA và máy bơm bóng đối xung, nhưng cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ pháp lý tài sản. Cụ thể, hồ sơ pháp lý tài sản chỉ cung cấp được bản cấu hình hệ thống thiết bị theo dự kiến, việc làm này là vi phạm quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 10 Luật Giá năm 2012", kết luận chỉ rõ.

Theo thống kê, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Lưu từng được công bố trúng 12 gói thầu, đa số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex là nhà thầu lớn trong lĩnh vực thiết bị y tế, được ghi nhận trúng hơn 500 gói thầu từ năm 2016 đến nay.