(BĐT) - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường từ Quốc lộ 54 đến xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Dự án có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021- 2025 là 40 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.
Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường từ Quốc lộ 54 đến xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường từ Quốc lộ 54 đến xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án nhóm B, loại công trình giao thông cấp II, phạm vi đầu tư xây dựng mới tuyến đường với chiều dài khoảng 2.600m (điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 54, điểm cuối tiếp giáp sông Hậu); xây dựng mới cầu Đông Thành kết cấu bê tông cốt thép với chiều dài cầu khoảng 150m, mặt cầu rộng 22m; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh giữ vai trò chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025.