(BĐT) - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường liên xã Đông Thạnh - Đông Thành - Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư là 225 tỷ đồng, từ nguồn vốn Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ thông qua ngân sách nhà nước (khoảng 175 tỷ đồng) kết hợp vốn ngân sách thị xã Bình Minh. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2021 - 2025.

Quy mô đầu tư trên diện tích sử dụng đất khoảng 59.700 m2, gồm tuyến đường với chiều dài khoảng 4.700 m, chiều rộng mặt đường là 7,5 m, trên tuyến có 4 cầu bê tông cốt thép, chiều dài mỗi cầu từ 15 m - 125 m…

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư.