Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) đề xuất mức chi trả cổ tức cho năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10-20% (tương ứng 1.000-2.000 đồng/cp). HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể và thời gian chốt danh sách cổ đông theo quy định.
Vĩnh Hoàn lên kế hoạch cổ tức bằng tiền 10-20%

Trong năm nay, công ty cá tra đưa ra 2 kịch bản kinh doanh. Trong trường hợp khả quan, doanh thu tăng 9% lên 8.600 tỷ và lợi nhuận sau thuế giảm 10% còn 1.063 tỷ đồng. Trong kịch bản thấp, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sẽ giảm lần lượt 18% và 32%.

Vĩnh Hoàn lên kế hoạch cổ tức bằng tiền 10-20% ảnh 1

Năm 2019, Vĩnh Hoàn tiếp tục là đơn vị dẫn dầu trong việc xuất khẩu cá tra Việt Nam, trong đó Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất chiếm tỷ trọng 54%. Lợi nhuận thu về 1.179 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2018. Công ty cũng chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, đã hoàn tất chi trả ngay đầu năm nay.

Một tờ trình khác là bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021. Theo danh sách ứng cử hiện có ông Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1982). Ông Khánh đang là Phó giám đốc Phụ trách điều hành chi nhánh TP HCM của CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC). Ông cũng là đại diện của BVSC làm Phó chủ tịch Thủy sản Cà Mau (UPCoM: CAT).

Theo NDH