Ngày đăng ký cuối cùng là 26/12.
Vinaconex triệu tập Đại hội bất thường theo đề nghị của An Quý Hưng

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – HNX: VCG) vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019.

Quyết định trên căn cứ theo các quy định, điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Quyết định cũng căn cứ vào kết quả chào bán phần vốn Nhà nước vừa qua và căn cứ theo đề nghị của Công ty TNHH An Quý Hưng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 26/12 và thời gian tổ chức dự kiến vào lúc 8h00 ngày 11/1/2019. Địa điểm tại Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung họp dự kiến là việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Vinaconex nhiệm kỳ 2017-2022 và các nội dung khác (nếu có).

Trước đó, gần 79% vốn Vinaconex do SCIC và Viettel sở hữu đã được bán hết cho các nhà đầu tư thông qua đấu giá công khai. Riêng lô cổ phần 57,71% vốn do SCIC sở hữu được bán cho An Quý Hưng với số tiền 7.366 tỷ đồng, cao hơn gần 2.000 tỷ đồng so với giá khởi điểm SCIC công bố.

Vừa qua ngày 4/12, An Quý Hưng đã thanh toán số tiền còn lại sau đấu giá cho SCIC và qua đó trở thành cổ đông lớn nhất hiện nay của Vinaconex. Ngoài ra, với sự xuất hiện của cổ đông mua 21,28% vốn VCG từ Viettel thì việc kiện toàn nhân sự tại Vinaconex không có quá nhiều bất ngờ.

Hội đồng quản trị của VCG hiện có 7 thành viên, trong đó ông Nguyễn Đức Chi là đại diện Nhà nước làm Chủ tịch HĐQT. Ban kiểm soát có 5 thành viên và do ông Đặng Thanh Huấn làm Trưởng BKS.

Theo NDH