Vinaconex 25 trúng gói thầu xây lắp 183,59 tỷ đồng tại Đại học Duy Tân

(BĐT) - Công ty CP Vinaconex 25 vừa được lựa chọn trúng Gói thầu Xây lắp khối nhà chính, thuộc Dự án Viện nghiên cứu và phát triển Trường Đại học Duy Tân, với giá trúng thầu là 183,59 tỷ đồng, giảm 2,1% so với giá gói thầu.

Tính gộp cả gói thầu trên, trong tháng 2 và tháng 3/2018, Vinaconex 25 đã trúng thầu tại nhiều dự án với tổng giá trị hợp đồng khoảng 390 tỷ đồng. Các dự án này bao gồm: Dự án Thi công xây dựng phần thân nhà Beta, Tổ hợp phân hiệu Trường Đại học FPT tại Cần Thơ và Công viên phần mềm FPT Cần Thơ - Giai đoạn 1 (58,501 tỷ dồng); Dự án Thi công xây dựng kết cấu phần thân công trình Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu công nghệ Đại học FPT (77,939 tỷ đồng); Dự án Xây dựng mở rộng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức - Giai đoạn 2 (59,2 tỷ đồng);…

Vinaconex 25 có địa chỉ tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Chuyên đề