(BĐT) - Công ty CP Viglacera Hà Nội vừa tổ chức đấu thầu hạn chế quốc tế 3 gói thầu thiết bị thuộc Dự án Đầu tư cải tạo, bổ sung dây chuyền sản xuất gạch bán sứ công suất 2,5 triệu m2/năm tại Nhà máy Viglacera Yên Phong - Công ty CP Viglacera Hà Nội.

Ba gói thầu thiết bị này bao gồm: Gói thầu Thiết bị dây chuyền mài cạnh, đóng gói đồng bộ; Gói thầu Thiết bị dây chuyền tráng men; Gói thầu Thiết bị máy in.

Theo danh sách ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, mỗi gói thầu đều có 3 nhà thầu. Trong đó, Qingdao Jintailai International Trade Co., Ltd. đều lọt vào danh sách ngắn của cả 3 gói thầu; Foshan Gem Co. Ceramic Technology Co., Ltd. tham gia 2 gói thầu (trừ Gói thầu Thiết bị dây chuyền tráng men); Foshan Newking Machinery & Equipment Co., Ltd. tham gia 1 gói thầu (Gói thầu Thiết bị dây chuyền tráng men).

Theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2017, Công ty CP Viglacera Hà Nội đặt mục tiêu doanh thu là 363 tỷ đồng, lợi nhuận là 31 tỷ đồng. Trước đó, năm 2016, doanh thu thuần đạt 354,832 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 28,518 tỷ đồng. Đầu tư cải tạo, bổ sung dây chuyền sản xuất gạch bán sứ công suất 2,5 triệu m2/năm tại Nhà máy Viglacera Yên Phong là một trong những kế hoạch đầu tư được đặt ra trong năm nay.