Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vào sáng 20/6, các cổ đông đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện các dự án mua máy bay mới và thanh toán các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ phát hành thêm 191.191.377 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng cho các cổ đông hiện hữu theo phương pháp thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian dự kiến phát hành vào quý 4 năm nay hoặc một thời điểm khác theo quyết định của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 15,5%.

Tổng số tiền dự kiến mà Vietnam Airlines thu được từ đợt phát hành sẽ là hơn 1.911 tỉ đồng, dùng để thực hiện các dự án mua máy bay Boeing 787-9, Airbus A350-900 XWB và thanh toán các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2017, Vietnam Airlines có 2 dự án đầu tư máy bay trị giá hơn 2.111 tỉ đồng gồm 10 chiếc A350-900XWB và 8 chiếc Boeing 787-9, chiếm tỷ trọng 72% kinh phí đầu tư năm 2017.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được Đại hội cổ đông thông qua, Vietnam Airlines phấn đấu đạt tổng sản lượng vận chuyển khách là hơn 22,5 triệu lượt khách; doanh thu hợp nhất là 87.900 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 66.872 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 1.638 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 1.256 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ tập trung các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, ổn định và phát triển bền vững, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng và đảm bảo tối đa lợi ích cho các cổ đông.

Đánh giá cao những thành tích mà Vietnam Airlines đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho rằng,hãng hàng không quốc gia luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh và chính trị, bảo toàn vốn và tăng trưởng ổn định, bền vững.

“Đại hội cổ đông thường niên của Vietnam Airlines thể hiện sự công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của các cổ đông, và thực hiện theo Luật doanh nghiệp. Tất cả các cổ đông đều có trách nhiệm đối với chiến lược phát triển của Tổng công ty, tham gia đóng góp, hoạch định chiến lược kinh doanh, cùng với. Nhà nước duy trì, bảo tồn vốn và phát triển bền vững,” Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh.

Được biết, năm 2016, Vietnam Airlines đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng vượt bậc so năm 2015 và đạt kỷ lục mới cao nhất từ trước đến nay khi vận chuyển gần 140.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối và hơn 20,6 triệu lượt hành khách, tăng tương ứng hơn 13% và 21%, lợi nhuận trước thuế đạt 2.601 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm trước.

Về kết quả tài chính năm 2016, tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ Vietnam Airlines được phân phối là 1.737,1 tỷ đồng, trong đó trích 736,52 tỷ đồng để thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông

Với khoản chia lợi nhuận này, các cổ đông của Vietnam Airlines sẽ nhận cổ tức 6% bằng tiền mặt cho năm tài chính 2016. Tỷ lệ này là phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2016 và các quy định của nhà nước, đảm bảo cân đối dòng tiền và cân đối tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, có tính đến khả năng chi trả cổ tức ổn định cho năm 2017 và các năm tiếp theo.

Sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ thưởng người quản lý; trả cổ tức bằng tiền mặt, Vietnam Airlines vẫn còn dư hơn 550 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2016.

Theo Viet Nam +