(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, gần 68,8 triệu cổ phiếu Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) chính thức giao dịch trên sàn UPCoM vào ngày 28/12/2021 với mã chứng khoán TIN. Với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.200 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của VietCredit ở mức hơn 1.045 tỷ đồng. Dù hoạt động kinh doanh liên tục ghi nhận sự tăng trưởng trong thời gian gần đây, nhưng tỷ lệ nợ xấu của VietCredit cũng tăng mạnh.
VietCredit hoạt động trong lĩnh vực huy động vốn, cho vay, đầu tư kinh doanh chứng khoán nợ, kinh doanh vốn trên thị trường tiền tệ và dịch vụ bảo hiểm. Ảnh: Nhã Chi

VietCredit hoạt động trong lĩnh vực huy động vốn, cho vay, đầu tư kinh doanh chứng khoán nợ, kinh doanh vốn trên thị trường tiền tệ và dịch vụ bảo hiểm. Ảnh: Nhã Chi

VietCredit tiền thân là Công ty Tài chính cổ phần Xi măng (CFC) được thành lập vào cuối tháng 5/2008. Công ty có vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập chiếm 61,5% vốn là Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel). Sau 3 lần tăng vốn, hiện vốn điều lệ của VietCredit ở mức 687,9 tỷ đồng. Cổ đông lớn duy nhất còn lại của VietCredit là VICEM với tỷ lệ sở hữu 14,59% vốn điều lệ. Vị trí Chủ tịch HĐQT VietCredit hiện do ông Nguyễn Đức Phương đảm nhiệm. Cá nhân ông Phương cũng sở hữu hơn 2,9 triệu cổ phần, tương ứng 4,32% vốn điều lệ.

VietCredit hoạt động chính trong các lĩnh vực huy động vốn, cho vay, đầu tư kinh doanh chứng khoán nợ, kinh doanh vốn trên thị trường tiền tệ và kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. Công ty sở hữu hệ thống 59 điểm cung cấp dịch vụ, tập trung chủ yếu ở các trung tâm thương mại, siêu thị và các khu công nghiệp.

Sau năm 2018 thua lỗ 52,3 tỷ đồng, VietCredit đã có lãi trở lại trong 2 năm sau đó với con số lãi trước thuế là 14,4 tỷ đồng (năm 2019) và 32,6 tỷ đồng (năm 2020). 9 tháng đầu năm 2021, hoạt động kinh doanh của VietCredit tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng. Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng 66,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 785,3 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 107,2 tỷ đồng, tăng 140,3%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 522,2 tỷ đồng, tăng 93%. Sau khi trừ dự phòng nợ xấu, lợi nhuận trước thuế của VietCredit còn 85,8 tỷ đồng, tăng 148,7%. Lợi nhuận sau thuế đạt 69,1 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020. Với kết quả này, VietCredit đã vượt 71,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2021.

Một điểm đáng chú ý là đi cùng với sự tăng trưởng doanh thu, chi phí dự phòng nợ xấu của VietCredit cũng liên tục tăng qua các năm. Nếu như con số này năm 2019 là 82,3 tỷ đồng thì năm 2020 tăng lên 373 tỷ đồng và 9 tháng năm 2021 là 436,3 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ, tính đến cuối quý III/2021, tổng dư nợ cho vay của VietCredit đạt 3.343 tỷ đồng, tăng 10,5% so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, tổng nợ xấu lại tăng nhanh hơn, ở mức 34%, từ 240,6 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên 322,9 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 59,3% lên 239,6 tỷ đồng, chiếm 74,2% tổng nợ xấu; nợ nhóm 5 tăng 87,5% lên 12 tỷ đồng; nợ nhóm 4 giảm 15% xuống 71,3 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của VietCredit cuối quý III/2021 ở mức 9,6%, cao hơn nhiều so với con số 7,9% tại thời điểm cuối năm 2020 và 6% cuối năm 2019.

Bên cạnh đó, số trái phiếu đặc biệt do Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phát hành để mua nợ xấu mà VietCredit đang duy trì tại thời điểm cuối quý III/2021 là 205,6 tỷ đồng. Các khoản nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng khác là 1.910 tỷ đồng, tăng 10,7% so với thời điểm đầu năm, trong đó phần lớn là cam kết cho vay không hủy ngang (1.867 tỷ đồng) và bảo lãnh khác (43,4 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của VietCredit đạt 5.322,3 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cuối năm 2020. Trong đó, tiền gửi của khách hàng đạt 36 tỷ đồng, tăng 16,7%; tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác giảm 35,6% xuống còn 880 tỷ đồng.