(BĐT) - Ngày 2 - 3/10/2019, Ban Kinh tế Trung ương cùng một số bộ liên quan sẽ tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Industry 4.0 Summit 2019 sẽ giới thiệu các thành tựu, giải pháp công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 cho các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của Việt Nam. Ảnh: Lê Tiên

Industry 4.0 Summit 2019 sẽ giới thiệu các thành tựu, giải pháp công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 cho các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của Việt Nam. Ảnh: Lê Tiên

Đây là sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm công bố các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về tham gia cuộc CMCN 4.0; tạo cơ hội trao đổi, tiếp nhận các ý kiến của chuyên gia trong nước và quốc tế về các chính sách tạo điều kiện thuận lợi triển khai có hiệu quả cuộc CMCN 4.0 tại Việt Nam.

Sự kiện bao gồm các hoạt động: Phiên Diễn đàn cấp cao do lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đồng chủ trì với quy mô khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế; 5 hội thảo chuyên đề; 1 triển lãm công nghệ hiện đại với sự tham gia khoảng 100 doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế; 1 phiên kết nối đầu tư kinh doanh.

Ngoài ra, Industry 4.0 Summit 2019 sẽ giới thiệu các thành tựu, giải pháp công nghệ của CMCN 4.0 cho các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của Việt Nam...

Chủ đề chính của Phiên Diễn đàn cấp cao là: “Chủ trương và Chương trình hành động của Việt Nam chủ động tham gia CMCN lần thứ 4” dự kiến do lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đồng chủ trì. Diễn đàn tập trung giới thiệu về quá trình xây dựng và những nội dung cơ bản Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Các báo cáo chính tại Diễn đàn cấp cao sẽ xoay quanh những vấn đề về chiến lược quốc gia CMCN 4.0 của Việt Nam, về chuyển đổi số quốc gia hướng tới nền kinh tế số và xã hội số.