(BĐT) - Công ty Xây dựng Việt Đức (địa chỉ tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vừa được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt là nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Vân Dương tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 1,33 ha với tổng chi phí thực hiện 165,8 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án là 159,8 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 5,9 tỷ đồng. Giá trị nộp ngân sách nhà nước là 1,8 tỷ đồng.