(BĐT) - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2021. Theo đó, trong quý IV/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thuốc generic (gồm 306 danh mục hàng hóa thuộc 4 nhóm) với giá dự toán 682,39 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Việc lựa chọn nhà thầu sẽ xét theo mặt hàng, phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, nhà thầu tham gia cần lưu ý giá gói thầu, giá từng mặt hàng thuốc đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, hàng hóa theo yêu cầu của bên mời thầu.